İçeriğe Atla Menüye Atla

Hakkımızda

5902 Sayılı Kanunun 17.06.2009 tarih ve 27261 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile İçişleri Bakanlığına bağlı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, Bayındırlık ve İskân Bakanlığına bağlı Afet İşleri Genel Müdürlüğü ve Başbakanlık Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü kaldırılarak merkezde Başbakanlığa bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, illerde ise İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri kurulmuştur. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili yapılan düzenlemeler kapsamında, 15 Temmuz 2018 tarihinde yayınlanan 4 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı İçişleri Bakanlığına bağlanmıştır.

İl Müdürlüğümüz 1 hizmet binası (1116m2) ve 1 Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi (180m2) hizmet binası ile faaliyet göstermektedir. Ayrıca, 2015 yılı içerisinde Gündoğdu-Turgut Mahallesi, çevre yolunda Tekirdağ Bölgesel AFAD Lojistik Deposu faaliyete geçmiştir. Müdürlüğümüzde 18’i Arama Kurtarma Teknisyeni olmak üzere toplam 60 kadro bulunmakta olup; Şu anda 47 personel görev yapmaktadır.

Müdürlüğümüz, il düzeyinde etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli önlemlerin alınması ve olayların meydana gelmesinden önce hazırlık ve zarar azaltma, olay sırasında yapılacak müdahale ve olay sonrasında gerçekleştirilecek iyileştirme çalışmalarını yürütür ve TAMP Tekirdağ kapsamında diğer kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlar.